Showing 1–25 of 45 results

Figūrzāģa asmeņi | ķieģelim | 455 mm (YT-33950)

28.43 
Ir noliktavā!

Figūrzāģa asmeņi (SAND LIME BRICK) 462MM (YT-33961)

25.56 
Ir noliktavā!

Figūrzāģa asmeņi (SAND LIME BRICK) 215MM (YT-33960)

15.32 
Ir noliktavā!

Figūrzāģa asmeņi BIM 300MM 6TPI 2PCS (YT-33935)

10.44 
Ir noliktavā!

Figūrzāģa asmeņi HM (TC) – GRIT, N/A TPI (GRIT 30) (YT-3421)

8.24 
Ir noliktavā!

Figūrzāģa asmeņi | 7 pcs. (27850)

8.59 
Ir noliktavā!

Figūrzāģa asmeņi | 10 pcs. (50355)

8.68 
Ir noliktavā!

Figūrzāģa asmeņi HCS300MM 5TPI 2PCS (YT-33920)

8.60 
Ir noliktavā!

Figūrzāģa asmeņi 14.gab (JB14B)

149.49 
Ir noliktavā!

Figūrzāģa asmeņi HSS – MILLED, 21TPI / 1,.2MM (YT-3416)

8.44 

Figūrzāģa asmeņi | 10-pc. (ES20420)

7.18 
Ir noliktavā!

Figūrzāģa asmeņi BIM 225MM 2PCS 24TPI (YT-33934)

7.87 
Ir noliktavā!

Figūrzāģa asmeņi BIM 225MM 10TPI 2PCS (YT-33933)

7.87 
Ir noliktavā!

Figūrzāģa asmeņi BI-METAL MILLED, 10~5TPI / 2.4~5.0MM (YT-3417)

7.42 
Ir noliktavā!

Figūrzāģa asmeņi BI-METAL-GROUND EDGE, 6 TPI / 4MM (YT-3400)

7.67 
Ir noliktavā!

Figūrzāģa asmeņi 65Mn -GROUND EDGE, 13~8TPI / 2~3MM (YT-3408)

8.33 
Ir noliktavā!

Figūrzāģa asmeņi HSS – MILLED, 24~10TPI / 1.2 ~2.6MM (YT-3415)

6.17 
Ir noliktavā!

Figūrzāģa asmeņi 65Mn -MILLED, 8 TPI / 3MM (YT-3411)

6.37 
Ir noliktavā!

Figūrzāģa asmeņi BIM 150MM 24TPI 2PCS (YT-33932)

5.54 
Ir noliktavā!

Figūrzāģa asmeņi 150MM 18TPI 2PCS (YT-33931)

5.54 
Ir noliktavā!

Figūrzāģa asmeņi BIM 150MM 10TPI 2PCS (YT-33930)

5.54 
Ir noliktavā!

Figūrzāģa asmeņi 5.gab (YT-3445)

5.74 
Ir noliktavā!

Figūrzāģa asmeņi HSS -MILLED, 21 TPI / 1.2MM (YT-3412)

5.71 
Ir noliktavā!

Figūrzāģa asmeņi | 10.gab (ES20410)

4.90 
Ir noliktavā!

Figūrzāģa asmeņi HSS – MILLED, 12 TPI / 2MM (YT-3413)

5.60